เมนูนำทาง

ธรรมศึกษาหลักสูตรเดิม
หลักสูตธรรมศึกษาตรีหลักสูตธรรมศึกษโทหลักสูตธรรมศึกษเอกข้อสอบเฉลยหลักสูตรเดิมปี47-60ตรวจผลสอบนักธรรม-ธรรมศึกษาทุกชั้นDVDสื่อการสอน
ธรรมศึกษาตรีประถม(หลักสูตรใหม่)
หลักสูตรรวมทุกวิชาวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมวิชาธรรมวิภาควิชาพุทธประวัติวิชาศาสนพิธีวิชาวินัย(เบญจศีล-เบญจธรรม)ข้อสอบและเฉลยแบบทดสอบออนไลน์
ธรรมศึกษาตรีมัธยม(หลักสูตรใหม่)
หลักสูตรรวมทุกวิชาวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมวิชาธรรมวิภาควิชาพุทธประวัติวิชาศาสนพิธีวิชาวินัย(เบญจศีล-เบญจธรรม)ข้อสอบและเฉลยแบบทดสอบออนไลน์
ธรรมศึกษาตรีอุดม(หลักสูตรใหม่)
หลักสูตรรวมทุกวิชาวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมวิชาธรรมวิภาควิชาพุทธประวัติวิชาศาสนพิธีวิชาวินัย(เบญจศีล-เบญจธรรม)ข้อสอบและเฉลยแบบทดสอบออนไลน์
ธรรมศึกษาโทประถม(หลักสูตรใหม่)
หลักสูตรรวมทุกวิชาวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมวิชาธรรมวิภาควิชาอนุพุทธประวัติวิชาศาสนพิธีวิชาวินัย(อุโบสถศีล)ข้อสอบและเฉลยแบบทดสอบออนไลน์
ธรรมศึกษาโทมัธยม(หลักสูตรใหม่)
หลักสูตรรวมทุกวิชาวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมวิชาธรรมวิภาควิชาอนุพุทธประวัติวิชาศาสนพิธีวิชาวินัย(อุโบสถศีล)ข้อสอบและเฉลยแบบทดสอบออนไลน์
ธรรมศึกษาโทอุดม(หลักสูตรใหม่)
หลักสูตรรวมทุกวิชาวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมวิชาธรรมวิภาควิชาอนุพุทธประวัติวิชาศาสนพิธีวิชาวินัย(อุโบสถศีล)ข้อสอบและเฉลยแบบทดสอบออนไลน์
ธรรมศึกษาเอกประถม(หลักสูตรใหม่)
หลักสูตรรวมทุกวิชาวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมวิชาธรรมวิภาควิชาพุทธานุพุทธประวัติวิชาศาสนพิธีวิชาวินัย(กรรมบถ)ข้อสอบและเฉลยแบบทดสอบออนไลน์
ธรรมศึกษาเอกมัธยม(หลักสูตรใหม่)
หลักสูตรรวมทุกวิชาวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมวิชาธรรมวิภาควิชาอนุพุทธประวัติวิชาศาสนพิธีวิชาวินัย(กรรมบถ)ข้อสอบและเฉลยแบบทดสอบออนไลน์
ธรรมศึกษาเอกอุดม(หลักสูตรใหม่)
หลักสูตรรวมทุกวิชาวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมวิชาธรรมวิภาควิชาพุทธานุพุทธประวัติวิชาศาสนพิธีวิชาวินัย(กรรมบถ)ข้อสอบและเฉลยแบบทดสอบออนไลน์
นักธรรมตรี
หลักสูตรรวมทุกวิชาวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมวิชาธรรมวิภาควิชาพุทธประวัติวิชาศาสนพิธีวิชาวินัยข้อสอบและเฉลยแบบทดสอบออนไลน์
นักธรรมโท
หลักสูตรรวมทุกวิชาวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมวิชาธรรมวิภาควิชาอนุพุทธประวัติวิชาศาสนพิธีวิชาวินัยข้อสอบและเฉลยแบบทดสอบออนไลน์
นักธรรมเอก
หลักสูตรรวมทุกวิชาวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมวิชาธรรมวิจารณ์วิชาพุทธานุพุทธประวัติวิชาศาสนพิธี
ดู: 87|ตอบกลับ: 0

[คลิปติวสอน] วิชาคิหิปฏิบัติ หมวด ๔ มิตรแท้-มิตรเทียม

[คัดลอกลิงก์]

407

กระทู้

407

โพสต์

1390

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

UID
1
เครดิต
1390
พลังน้ำใจ
0
เงิน
983
ความดี
0
เพศ
ไม่บอก
โพสต์
407
ลงทะเบียน
2020-9-30
ล่าสุด
2021-3-16
ออนไลน์
334 ชั่วโมง
จำนวนผู้ติดตาม
0
ทักทาย
0
บล็อก
0
เพื่อน
0
สำคัญ
0
ผู้ขายเครดิต
ผู้ซื้อเครดิต

เข็มประดับยศ 1เข็มประดับยศ 2เข็มประดับยศ 3เข็มประดับยศ 4เข็มประดับยศ 5เข็มประดับยศ 6เข็มประดับยศ 7เข็มประดับยศ 8เข็มประดับยศ 9เข็มประดับยศ 10

วิชาคิหิปฏิบัติ ธรรมศีกษาชั้นตรี : ระดับประถมศึกษา หมวด ๔
มิตรแท้-มิตรเทียม


เพื่อน ผู้ร่วมธุระร่วมกิจร่วมการหรือร่วมอยู่ในสภาพอย่างเดียวกัน, ผู้ชอบพอรักใคร่คบหากัน,
       ในทางธรรม เนื้อแท้ของความเป็นเพื่อน อยู่ที่ความมีใจหวังดีปรารถนาดีต่อกัน กล่าวคือ เมตตา หรือไมตรี เพื่อนที่มีคุณสมบัติเช่นนี้ เรียกว่า มิตร
       การคบเพื่อนเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งอย่างหนึ่ง ที่จะนำชีวิตไปสู่ความเสื่อมความพินาศ หรือสู่ความเจริญงอกงาม พึงหลีกเลี่ยงมิตรเทียมและเลือกคบหาคนที่เป็นมิตรแท้

ประเภทของมิตรแท้ มิตรเทียม

๑. มิตรแท้/เพื่อนแท้ (สุหทมิตร) หรือ กัลยาณมิตร 4 ประการ  มิตรแท้ มิตรด้วยใจจริง มี ๔ พวก ได้แก่
       ๑. มิตรอุปการะ มีลักษณะ ๔ คือ
           ๑. เพื่อนประมาท ช่วยรักษาเพื่อน
           ๒. เพื่อนประมาท ช่วยรักษาทรัพย์ของเพื่อน
           ๓. เมื่อมีภัย เป็นที่พึ่งพำนักได้
           ๔. มีกิจจำเป็น ช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่าที่ออกปาก
       ๒. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ มีลักษณะ ๔ คือ
           ๑. บอกความลับแก่เพื่อน
           ๒. ปิดความลับของเพื่อน
           ๓. มีภัยอันตรายไม่ละทิ้ง
           ๔. แม้ชีวิตก็สละให้ได้
       ๓. มิตรแนะประโยชน์ มีลักษณะ ๔ คือ
           ๑. จะทำชั่วเสียหายคอยห้ามปรามไว้
           ๒. คอยแนะนำให้ตั้งอยู่ในความดี
           ๓. ให้ได้ฟังได้รู้สิ่งที่ไม่เคยได้รู้ได้ฟัง
           ๔. บอกทางสุขทางสวรรค์ให้
       ๔. มิตรมีน้ำใจ มีลักษณะ ๔ คือ
           ๑. เพื่อนมีทุกข์ พลอยทุกข์ด้วย
           ๒. เพื่อนมีสุข พลอยดีใจ
           ๓. เขาติเตียนเพื่อน ช่วยยับยั้งแก้ให้
           ๔. เขาสรรเสริญเพื่อน ช่วยพูดเสริมสนับสนุน
๒. มิตรเทียม 4 ประการ
       ๑. คนปอกลอก มีลักษณะ ๔ คือ
           ๑. คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว
           ๒. ยอมเสียน้อยโดยหวังจะเอาให้มาก
           ๓. ตัวมีภัย จึงมาช่วยทำกิจของเพื่อน
           ๔. คบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตัว
       ๒. คนดีแต่พูด มีลักษณะ ๔ คือ
           ๑. ดีแต่ยกของหมดแล้วมาปราศรัย
           ๒. ดีแต่อ้างของยังไม่มีมาปราศรัย
           ๓. สงเคราะห์ด้วยสิ่งหาประโยชน์มิได้
           ๔. เมื่อเพื่อนมีกิจ อ้างแต่เหตุขัดข้อง
       ๓. คนหัวประจบ มีลักษณะ ๔ คือ
           ๑. จะทำชั่วก็เออออ
           ๒. จะทำดีก็เออออ
           ๓. ต่อหน้าสรรเสริญ
           ๔. ลับหลังนินทา
       ๔. คนชวนฉิบหาย มีลักษณะ ๔ คือ
           ๑. คอยเป็นเพื่อนดื่มน้ำเมา
           ๒. คอยเป็นเพื่อนเที่ยวกลางคืน
           ๓. คอยเป็นเพื่อนเที่ยวดูการเล่น
           ๔. คอยเป็นเพื่อนไปเล่นการพนัน


คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ธรรมสว้สดี สมัครวันนี้เพื่อสิทธิ์ใช้งาน
ตอบกระทู้ได้
ได้เพื่อน ได้พูดคุย
ร่วมกิจกรรมสนุก
ดาวน์โหลดไฟล์
สร้างบล็อกและอัพภาพถ่าย
เรียนรู้เรื่องต่างๆ
Dear Guest, thank you to www.i-520.net
ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้